Het nieuwe werken

Wat is het nieuwe werken?

Het Nieuwe Werken ook wel afgekort als HNW is een containerbegrip voor allerhande aanpassingen in werk en werkomgeving aan de huidige en toekomstige maatstaven. Onder invloed van nieuwe informatietechnologie, Internet of Things, visie op de werknemer alsook de wensen van de werknemers ondergaan het werk en de werkplek grote veranderingen.
Daar waar het vroeger noodzakelijk was dat je op een centrale plek bijeenkwam omdat daar de machines, ICT en de collega’s aanwezig waren is dat nu niet meer nodig. Machines kunnen vaak op afstand bediend worden. Via internet kun je vanaf elke plaats inloggen op het netwerk van het bedrijf en dus gebruik maken van de software. Met collega’s kun je teleconferenties houden, beeldbellen etcetera. Kortom, technisch is het niet meer nodig om allemaal op hetzelfde moment op één plek te zijn.
De visie op de werknemer is ook veranderd van moeten controleren of ze werken naar meer vertrouwen dat er gewerkt wordt. Er moet tegenwoordig derhalve meer gestuurd worden op resultaat dan op aanwezigheid. En die resultaten moeten dan liefst ook gemeten worden.
De werknemers die nu voor het eerst de arbeidsmarkt op komen vallen in een generatie die is opgegroeid met de moderne (mobiele) technologie en alle gemakken die daarmee gepaard gaan. Een generatie die heeft gezien dat werk niet plaatsgebonden of tijdsgebonden hoeft te zijn en dat je met elkaar kunt communiceren op vele manieren, mits er voldaan wordt aan de juiste technologieën. Deze nieuwe werknemer verwacht in dat opzicht dus ook meer van de werkgever in de privé-sfeer en qua arbeidsomstandigheden.

Aan welke vereisten moet voldaan zijn om het nieuwe werken te faciliteren?

Dat je personeel niet allemaal tegelijkertijd op kantoor is, betekent dat je je kantoor daarop moet inrichten. Je wilt bijvoorbeeld niet dat er lampen branden als er niemand is. Of dat het te koud is als er wel iemand is. Je wilt dat je personeel naar binnen kan, maar niet dat iedereen naar binnen kan. Kortom, je moet je GBS zo aanpassen dat het nieuwe werken ondersteund wordt.
Het niet plaatsgebonden werken maakt dat je flexplekken kunt maken of dat je op een andere locatie een presentatie kunt houden. Of dat je van huis uit kunt inloggen in de systemen. Dit vereist allerhande cloudoplossingen.
Dat je met elkaar wilt kunnen communiceren op verschillende wijzen, maakt ook dat het verrekte handig is als deze verschillende wijzen met elkaar geïntegreerd zijn. Een simpel voorbeeld is dat je op je smartphone een afspraak kunt maken waarbij je agenda op de smartphone en de bedrijfs-pc gesynchroniseerd zijn. Dat vereist dus ook dat je informatiemanagement daar rekening mee houdt.