Informatiemanagement

Wat is informatiemanagement?

Informatiemanagement is het managen van informatie. Aan de ene kant heb je dan de gebruiker van informatie en aan de andere kan heb je big data / data die moet worden omgezet in informatie. Omdat een bedrijf geleid wordt op basis van informatie is informatiemanagement van strategisch belang.

Een informatiemanager is dus de spil in het verzamelen van relevante data en vervolgens de omzetting van data naar bruikbare informatie voor de (eind)gebruiker.
Dat betekent dat een informatiemanager duidelijk moet krijgen welke informatie wenselijk is door die (eind-) gebruiker. Als hij dit duidelijk heeft moet die achterhalen hoe hij dat uit de informatiesystemen gehaald kan worden, als rapportages.
En dan weer een stap dieper, namelijk welke data daarvoor nodig is en hoe die dan verkregen kan worden uit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie of van buiten de organisatie. De informatiemanager moet dus een goede kennis en kunde hebben van welke informatie nodig is en waar dat vandaan te halen.
Heeft hij dit in beeld en uitgewerkt, pas dan kan hij in contact treden met leveranciers van software-pakketten of een software engineer. Bij de RD Groep is de kennis en kunde van zowel informatiemanagement als software engineer geborgd in de persoon van Rob Hartwig. Doordat hij beide disciplines beheerst kan er noch ruis ontstaan tussen deze functies, noch treedt daar tijdsverlies op. Kortom: een perfecte combinatie.

Welke vereisten zijn er voor een goede informatiemanager?

  • Om te beginnen moet een informatiemanager voldoende kennis hebben van informatie, informatiestromen en hoe deze te verkrijgen middels ICT. Een goede informatiemanager is dus een bruggenbouwer tussen gebruiker en ICT-er. Dat betekent dus ook dat hij het vakjargon van beiden begrijpt.
  • Om de verschillende stakeholders mee te krijgen in het project is analytisch vermogen niet altijd voldoende, maar is er een zekere bestuurs- en organisatiesensitiviteit nodig om voldoende draagvlak te creĆ«ren.
  • Dit alles betekent dat een informatiemanager veel vergadert om bij stakeholders informatie te vergaren, beleidsmakers te adviseren en gebruikers te informeren. Goede adviesvaardigheden zijn dus ook erg belangrijk