Smart Building

Wat is een Smart Building?

Een Smart Building is een gebouw van de toekomst. Maar wel een gebouw van de toekomst dat je nu al kunt realiseren.
In een Smart Building komt alles samen. De mens staat hierbij centraal.

  • De werkplek van de toekomst moet ingericht zijn op het nieuwe werken, waarbij allerhande cloudoplossingen moeten worden bedacht en geïntegreerd
  • Internet of Things moet ingebed worden; steeds meer apparatuur communiceert met ons en met andere apparaten via internet, wat Internet of Things genoemd wordt.
  • Gebouwen moet niet alleen energiezuinig zijn maar de installaties moeten ook zorgen voor een optimaal en veilig klimaat om in te wonen, werken of recreëren.

  • Duurzaamheid is met de komende energietransitie een belangrijke pijler. Smart Buildings hebben een eigen energiemanagement, waarbij het gebouw enerzijds energie opwekt of opslaat en anderzijds gebruikt.

Kortom, een Smart Building is een slim gebouw. Een gebouw dat zó goed ons menselijk gedrag herkent, dat het ons ondersteunt en faciliteert als een organisme. Een organisme ook dat zich bewust is van de omgeving en deze context kan gebruiken voor zelf-analyse.
Een Smart Building voelt hoe wij haar gebruiken en stemt haar reactie daar ook op af, zodat gebruikers en bedrijven op een comfortabele en duurzame manier kunnen wonen en werken.

Waarom wil je een Smart Building

Sensoren en smart devices zijn belangrijke onderdelen van een Smart Building. Deze smart devices communiceren met elkaar en met ons via het internet; Internet of Things. Dankzij deze devices zijn we in staat een Smart Building te realiseren dat duurzamer is en dat effectiever en efficiënter is voor de mensen die ermee erin werken, leven of recreëren.

Van een Smart Building kun je nu al als eigenaar of als gebruiker de voordelen realiseren. Zo maar een paar voordelen van een Smart Building:

  • De digitalisering zorgt voor een effectiever en efficiënter ingericht gebouw. Wil je als bedrijf toe naar het nieuwe werken dan heb je daarvoor eigenlijk ook een Smart Building nodig ter ondersteuning hiervan.
  • Verbetering van de leefomgeving voor de gebruikers, door het klimaatsysteem af te stemmen op de behoeftes die er zijn. Bijvoorbeeld door de luchtvochtigheid goed te beheersen of warmte en of koeling af te stemmen op de verschillende plekken al naar gelang of de locatie op dat moment in gebruik is en door wie.
  • Lagere energiekosten. Doordat een Smart Building alles meet en daarop vervolgens reageert, bespaart een Smart Building fors op de energierekening, bijvoorbeeld door alleen daar te verlichten waar mensen zijn en waar het nodig is.
  • Facilitaire kostenbesparing. Bijvoorbeeld door onderhoud en schoonmaak te koppelen aan het daadwerkelijke gebruik van een gebouw.
  • Efficiëntere en effectiever onderhoud. Door de vele slimme apparaten kunnen storingen die nu optreden in een vroeg stadium voorkomen worden. Hierdoor ondervinden mensen minder last van het benodigde onderhoud en is er minder uitval van productiviteit door uitval van systemen en door onderhoud daarvan.

Hoe krijg je een Smart Building?

Communicatie! Een Smart Building is meer dan de opeenstapeling van alle beschikbare technologieën en installaties. Het is een gebouw dat verder denkt en niet alleen de meldingen uit de verschillende installaties weergeeft, maar deze integreert en analyseert. Het gebouw beheer systeem (GBS) moet na oplevering deze analyse uitvoeren en daarna zelfstandig eventuele vervolgacties uit zetten. Dit kan zijn richting een installatie, meldkamer of onderaannemer.
Een effectief GBS kunnen we alleen bereiken in goede samenspraak met opdrachtgever en uitvoerende partijen. De RD Groep ontleent haar bestaansrecht in het opzetten en begeleiden van trajecten in de gebouw- en informatie-automatisering. We brengen helder in kaart welk gedrag een gebouw en managementsysteem moet hebben en we kijken daarbij naar de totale levenscyclus.

Hoe ziet een project van bestaand gebouw naar een Smart Building er uit?

Ook bestaande gebouwen zijn om te zetten naar Smart Buildings. In veel gebouwen is al een structuur die in de basis gebruikt kan worden om een bestaand gebouw om te vormen tot een Smart Building. Zo is er over het algemeen al een netwerk aanwezig waarop vele systemen zijn aangesloten. Vaak wordt er al gebruik gemaakt van gebouwbeheersystemen om data over bijvoorbeeld het energie- en waterverbruik te verzamelen. En dus gaat het om the next step; er voor te zorgen dat het GBS ook zelfstandig wat doet met die Big Data.