GBS (gebouw beheer systeem)

Wat is een GBS?

GBS is de afkorting voor Gebouw Beheer Systeem. In een gebouw zijn allerlei installaties aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan een klimaatinstallatie en een alarminstallatie. Al deze installaties moeten worden aangestuurd, worden bediend en er moet informatie uitgelezen kunnen worden. Dit kan decentraal gebeuren, per installatie afzonderlijk, maar het kan ook gecentraliseerd worden en zoveel mogelijk geïntegreerd. Dit gebeurt allemaal met het GBS.
Overigens kan het zo zijn dat niet alles is af te vangen met één GBS. Wanneer er sprake is van meerdere GBS-en is het echter wel noodzakelijk deze allemaal te integreren zodat het in de praktijk werkt als één GBS.

Het GBS is dus versimpeld gezegd een grote computer met database om alle installaties goed met elkaar samen te laten werken en de data te verzamelen die alle installaties opleveren (Big Data).
Een mooie stap verder is dat het GBS deze data verwerkt wordt tot bruikbare informatie waarmee het GBS rapportages kan verzenden of zelfs vervolgacties kan uitzetten naar bijvoorbeeld een installatie, meldkamer of onderaannemer. En dat is de opmaat voor een Smart Building, waarbij je het systeem verder kunt uitbreiden met sensoren en smart devices.

Waar moet een effectieve en een efficiënt GBS aan voldoen? Welke stakeholders / experts?

Dat is afhankelijk van de nutsfunctie van het gebouw en van de gebruikers van het gebouw.
Een kantoorgebouw heeft andere vereisten dan een winkelcentrum. Iedereen die met het gebouw te maken heeft is stakeholder.
Desondanks zijn er wel bepaalde thema’s die hierbij naar voren komen.

 • Integratie van processen, hardware, software en mensen. Alles moet goed samen kunnen werken om een goed, effeciënt en effectief GBS te ontwikkelen. In wat meer technische termen moeten het beheerniveau (de beheer pc), het regelniveau (de regelkasten) en het veldniveau (sensoren en smartdevices) op elkaar afgestemd en geïntegreerd worden.
 • Om te beginnen moeten we dus weten wat de gebruikers van het gebouw willen van het gebouw cq. verwachten van het gebouw.
  • Welk gebruiksgemak moet het gebouw hebben?
  • Welk onderhoud is er nodig?
  • welke facilitaire vereisten zijn er?
  • Waar kan het GBS bij helpen?
 • Welke informatie heeft het GBS nodig om te kunnen faciliteren en te ondersteunen?
  • Dat betekent dus ook dat het GBS aan die data moet kunnen komen en vervolgens de informatie moet kunnen halen uit die data.
  • Hoe meer data een GBS binnen krijgt, des te meer informatie kun je halen uit die Big Data. Dat betekent dus wel dat er een vertaalslag moet plaatsvinden van data naar informatie. Oftewel, ook de hardware en software moeten dat aan kunnen.

  Een goed ingericht GBS kan dus meer dan alleen de meldingen uit de verschillende installaties weergeven. Het verzamelt, integreert en analyseert data en verwerkt dat tot informatie die nodig is om te faciliteren en te ondersteunen daar waar nodig. Ook kan een GBS na analyse vervolgacties uit zetten richting bijvoorbeeld een installatie, meldkamer of onderaannemer.

  Hoe zorgen wij voor een efficiënt en effectief GBS voor u?

  Ook hier weer geldt Communicatie!
  Een effectief GBS kunnen we alleen bereiken in goede samenspraak met opdrachtgever en uitvoerende partijen. Een Smart Building is meer dan de opeenstapeling van alle beschikbare technologieën en installaties. Het GBS is daar dus een onderdeel van. Alles moet geïntegreerd worden; van werkende installaties, naar metingen, tot het zelfstandig rapporteren en het zelfstandig uitzetten van acties. Om dat alles goed samen te krijgen is een goed procesteam van het grootste belang. De RD Groep ontleent haar bestaansrecht aan het opzetten en begeleiden van trajecten in de gebouw- en informatie-automatisering.