Klimaatinstallatie

Wat is een klimaatinstallatie?

Een klimaatinstallatie is de installatie die zorgt voor het binnenklimaat in het gebouw. Dat binnenklimaat bestaat uit de temperatuur, de luchtvochtigheid en afhankelijk van welke definitie je hanteert ook het licht.
Het binnenklimaat is van belang voor het comfort dat gebruikers ervaren, maar ook voor de gezondheid van die gebruikers. Een bekend voorbeeld waarbij een klimaatinstallatie niet goed werkt is het sick building syndroom.

Aan welke eisen een klimaatinstallatie moet voldoen is uiteraard afhankelijk van hoe het gebouw benut wordt. Een sportzaal heeft bijvoorbeeld andere vereisten dan een kantoortuin. Wat ook enorm belangrijk is, zijn de thermische eigenschappen van het gebouw zelf, alsook de bouwkundige voorzieningen die al aanwezig zijn.
Het verzamelen van deze gegevens is de eerste stap die in het ontwikkelingsproces aan het ontwerp vooraf gaat.

Er is een groot financieel voordeel dat behaald kan worden met een goede klimaatinstallatie. Door een klimaatinstallatie goed in te richten kunnen de energiekosten aanmerkelijk verlaagd worden. Het komt de duurzaamheid ook ten goede.

Waaruit bestaat een klimaatinstallatie?

Een klimaatinstallatie is een verzameling elektrische installaties die voorziet in een aantal functies:

 • Verwarming en koeling
  Dit zijn twee tegengestelde dingen. Je wilt dus het liefste voorkomen dat er en gekoeld wordt en verwarmd. Lijkt logisch, is het niet altijd. Kijk ook bij energiemanagement.
 • Ventilatie en Luchtbehandeling
  Hiermee wordt de luchtvochtigheid gereguleerd in een gebouw. Dat betekent soms bevochtigen en soms ontvochtigen en soms beiden, maar op andere plaatsen.
  Ook wordt de lucht gezuiverd. Helemaal als er een airconditioner is, wil je niet dat dezelfde lucht steeds gerecycled wordt waarbij ondertussen ook de stofdeeltjes, bacteriƫn, virussen, schimmels en andere verontreinigingen de lucht in wordt geblazen. Ook de zuurstoftoevoer moet gewaarborgd worden.
 • Verlichting
  Zoals al aangegeven valt verlichting soms onder klimaatinstallaties. Liever laten wij het vallen onder het GBS

Vereisten klimaatinstallatie?

De vereisten voor een klimaatinstallatie moeten eerst grondig in kaart gebracht. Belangrijke input hiervoor komt van:

 • de beheerders van het gebouw
  Zijn er bijvoorbeeld door de beheerder extra eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid. Wordt het gebouw op flexibele wijze gebruikt, bijvoorbeeld de ene keer verhuurd aan een sportschool de andere keer als kantoor?
 • de gebruikers van het gebouw
 • de thermische eigenschappen en bouwkundige eigenschappen van het gebouw
  Denk hierbij aan de vorm, grootte maar ook aan gebruikte materialen. Is er voldoende inbouwruimte beschikbaar op plaatsen, mede met het oog op onderhoud en vervanging?
 • functionele eisen die door onze wetgever in wetten, normen en regels zijn vastgelegd
  Het Bouwbesluit heeft per gebruiksfunctie een minimum kwaliteitsniveau gedefinieerd. Er kunnen echter wel aanvullende eisen worden gesteld op bijvoorbeeld het gebied van temperatuur, luchtreinheid, verlichting en akoestiek.