Software engineers

Wat is een software engineer?

Al onze smart devices, sensoren, en installaties hebben naast een hardware-component ook een duidelijke software component, meestal applicaties genoemd. Een software engineer ontwikkelt, bouwt, onderhoudt en test deze applicaties.
Maar een software engineer gaat verder dan dat, want die software moet wel voldoen aan de behoeftes die een bepaald apparaat moet vervullen. Dat betekent dat een software engineer duidelijk moet krijgen wat die wensen zijn, of welk probleem ondervangen moet worden door het apparaat en de bijbehorende software. Een software engineer is dus bezig om het geheel van wensen, problemen en vragen om te zetten in concrete software-oplossingen. Vervolgens maakt hij een planning om dit functioneel ontwerp te realiseren. Hierbij houdt hij als het even kan rekening met de beveiliging van de systemen en smart devices, het onderhoud van de applicaties, de toekomstbestendigheid ervan, maar vooral ook de interactie met andere processen / software / hardware.
Een software engineer heeft de leiding in dit traject en moet dus veel overleggen met andere disciplines / functionarissen om de juiste specificaties samen te stellen en deze vervolgens uit te werken in technische modellen en protocollen. Deze technische modellen vormen de basis voor de software, die uiteindelijk door programmeren verder ontwikkeld wordt.
Een software engineer gaat daarmee dus veel verder dan het uitvoerende gedeelte van een programmeur of developer, wiens taken primair liggen bij het daadwerkelijke programmeren, hetgeen dus maar een onderdeel is van hetgeen de software engineer kan / doet. Het daadwerkelijke programmeren kan na het werk van de software engineer dus ook heel goed uitbesteed worden.
Een software engineer is daarentegen geen informatiemanager. De informatiemanager kijkt ook naar de interne en externe stroom van informatie. Meestal komt hierbij ook ICT kijken, maar dat hoeft niet. Logischerwijze krijgen deze functionarissen veel met elkaar te maken.

Wat doet een software engineer van de RD Groep – specialisatie?

Software engineering bij de RD Groep is gericht op het technisch / softwarematig inrichten van Smart Buildings. Dat betekent dus dat onze software engineer onderdeel uitmaakt van het projectmanagement om dit te bereiken.
Het betekent dat hij zich onder andere bezighoudt met pakketkeuzes (bijvoorbeeld ERP) ten behoeve van de applicatie architectuur die hij ontwikkelt in overleg met de diverse stakeholders en de projectgroep.
Niet alle software-oplossingen zijn nu al verkrijgbaar als pakket. Dat betekent dat er applicaties en eventueel apps (applicaties voor online devices als tablets en smartphones) ontwikkeld moeten worden. Ook hierin neemt de software engineer de lead door de vereisten in kaart te brengen en deze te verwoorden in technische modellen en protocollen. Met deze specificaties kan het ontwikkelen van die software dus goed uitbesteed worden.